Ако мислите, че сме полезни, можете да подкрепите развитието на проекта от тук. 

Въведете Име или Телефон !

Ще загубим или ще спечелим, ако откажем да изпратим пратка на съмнителен клиент

Ще загубим или ще спечелим, ако откажем да изпратим пратка на съмнителен клиент

В противоречие ще сме ако кажем, че непременно ще спечелите, ако откажете да изпратите пратка на съмнителен клиент. Разбирането и усещането на клиентелата е много тънка материя и всеки на свое усмотрение трябва да прави подобен избор.

Но как може да спечелим, ако въобще не изпратим пратка?

Не само, че може да се спечели, но може да се спечели много повече, отколкото си мислите.

 

Нека да разгледаме следния сценарии:

 

Вие продавате дрехи и съмнителен клиент Ви поръчва една блуза на стойност 15 лв.

Изпращате му я и той не отива да я вземе, започват се разговори между фирмата доставчик и клиента, молене и приканване да отиде да си вземе пратката или поне да си плати едната доставка, като в повечето случаи това така и не се случва и Вие сте длъжни да заплатите разходите за двете доставки (приблизително 9 лв. общо). Хайде сега да пресметнем: взели сте блузата за 5 лв. и общите разходи за нея стават 9+5=14 лв. Какво следва? Ако я продадете печалбата Ви ще бъде 1 лв. И в крайна сметка сте изхабили един тон нерви, разговори и време, което всъщност сте могли да оползотворите по-пълноценно.

 

Нека погледнем нещата от друг аспект:

 

Вие продавате дрехи и съмнителен клиент Ви поръчва една блуза на стойност 15 лв.

Преди да изпратите артикула, правите справка в нашата база данни и виждате, че има подаден сигнал срещу него. Това означава, че някой вече е пострадал от този клиент. Как да постъпите в такъв случай? Не желаете Вие да сте следващата жертва на тази несправедливост? Отговорът е много лесен- преустановете изпращането на пратката и тактично му откажете. До тук се приключва със ситуацията в която бихте могли да изпаднете, ако не сте предпазливи. И разбира се сте си запазили не само цялата стойност на блузата, но също така и нервите и времето. А това не е никак малко нали?

 

Някой път всичко, което е необходимо да направите, за да Ви е по-спокойно са само няколко бързи и лесни стъпки за справка в нашата платформа. Така получавате информация дали са коректни или не клиентите Ви и вече всичко е във Вашите ръце- сами да прецените ще им изпратите ли желаната от тях покупка.

Все още няма коментари