Въведете Име и Фамилия !
Въведете телефонен номер !

Общи Условия

 1. InCity.BG е сайт за проверка и докладване на определено лице и публикуване на пратки, които са останали в офис на доставчик, поради некоректността на определени хора, с които сте имали търговски взаимоотношения.
 2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си https://incity.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите "Общи условия" и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите предоставени от сайта, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да преустанови посещението си в сайта.

Правила за докладване на нов случай:

 1. Имената и текстовете, които са необходими за добавяне на случай се изписват задължително на български език (кирилица).
 2. Едно и също лице може да бъде докладвано многократно в зависимост от различните случаи на провинение срещу вас.
 3. Задължително е да предоставите вашите Имена и Телефонен номер при докладване на някого, при съмнение към сигнала наш модератор ще се свърже с вас, за да потвърдите автентичността му.
  * Вашите данни не се показват в резултатите за търсене на докладваното лице *
 4. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации.
 5. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в описанието на случая с рекламна цел.
 6. Администраторите на сайта запазват правото си по собствена преценка да преустановяват даден случай без предупреждение, когато той е в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу него, както и да предприемат необходимите мерки.

Правила за публикуване на пратка:

 1. Заглавията и текстовете на обявите се изписват задължително на български език (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български език. В определени случаи на платформата са видими заглавия на страници, които се генерират частично или цялостно от съдържание, което се публикува от потребителите на платформата.
 2. Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път.
 3. Забранено е публикуването на повече от една обява за една и съща стока с различно описание и снимки.
 4. Забранено е публикуването на информация към обявата, не касаеща конкретната стока.
 5. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за нейното състояние, произход, марка или производител.
 6. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации.
 7. Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.
  Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
 8. Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни), без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
 9. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията на обявите с рекламна цел.
 10. Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки.
 11. Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от Интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
 12. Потребителите имат право да публикува неограничен брой пратки.
 13. Обявите се показват с приоритет на последно добавените.
 14. Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки (реплики), пиратски стоки (стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка (включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.
 15. InCity.BG не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
 16. Администраторите на сайта имат право по собствена преценка да премахват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им.
  Да блокират потребители за системно не спазване на правилата на сайта.

Общи разпоредби

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство или вътрешната политика на сайта.
 2. InCity.BG си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
 3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
 4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и InCity.BG се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне - пред компетентните съдилища, съобразно приложимото в Р.България законодателство.